Mon 04:10:49 - 28-10-2013

CO PHONG TRO DUONG THONG NHAT MOI - VUNG TAU CHO THUE

Tin này không phải là tin VIP
CHO THUE PHONG MOI XAY, SACH SE THOANG MAT DT 30M2 CO GAC LUNG. KHU VUC TRUNG TAM THANH PHO, AN NINH. GIA : 2.000.000 DONG/THANG. DIEN:3.000 DONG/KG. NUOC: 10.000 DONG/M3. DIA CHI : 151/21 CHU MANH TRINH,P8,TPVT ( GAN SO NHA 456 THONG NHAT MOI) DT: 0979393414